Phòng và trị ung thư bằng tinh nghệ

Phòng và trị ung thư bằng tinh nghệ

Tinh nghệ (gồm curcumin và các curcuminoid) đang được nghiên cứu trong điều trị ung thư. Đã có trên một nghìn công trình nghiên cứu về currcumin.
[1]2345678