Tác dụng của hoạt chất Piperine - Một người bạn của Curcumin

Piperin là alkalonid và là thành phần hóa học của hồ tiêu. Tổng hàm lượng piperin theo khối lượng trong hạt tiêu khô trung bình khoảng 4%. Người ta không tìm thấy piperin trong lá và cành của cây Hồ tiêu.
12[3]45678