Tinh Nghệ (Curcumin) khác Bột Nghệ (Tumeric Extra) như thế nào?

Bột nghệ chiết xuất (Tumeric extra) và tinh bột nghệ (Curcumin) khác nhau như thế nào? Curcumin luôn chiếm tỉ lệ rất thấp trong bột nghệ. 
123[4]5678