Dấu hiệu bạn già trước tuổi

Dấu hiệu bạn già trước tuổi

Ai cũng có lúc cảm thấy mình đã già đi nhiều, nhưng thường bạn sẽ quên ngay điều đó sau một đêm ngủ. Tuy nhiên, thực tế là có những phần cơ thể đang già đi nhanh hơn nhiều so với tuổi tác, và không dễ để nhận biết. Hãy xem các biểu hiện dưới đây, chúng hoặc là bình thường, hoặc là bất thường với cơ thể bạn ở độ tuổi nào đó: Nếu bất thường, chứng tỏ bạn có thể đang già hơn 5-10 tuổi so với tuổi thực. Thông tin trên Healthday.
1234567[8]